به دلتا تلفن خوش آمدید

نمایش 1–12 از 14 نتیجه ها

KX-FA136

رول کاربن KX-FA136 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

 

KX-FC/FG/FP 106-131-302-105-101-1110-115-969-1010-230-200-210-220-1016-1011-108

  • متراژ فیلم ۱۰۰ متر
KX-FA52E

رول کاربن KX-FA52 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

 

KX-FC/FG/FP 206-205-207-208-215-218-225-226-228-253-2255-255-258-2452-2658-2858-5643

  • متراژ فیلم ۳۰ متر
KX-FA55E

رول کاربن KX-FA55 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

 

KX-FC/FG/FP 166,151,85,80,176,156,152,95,89,82,81

 

  • متراژ فیلم ۵۰ متر
KX-FA57

رول کاربن KX-FA57 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

 

KX-FC/FG/FP 351,386,362,342,701,711,361,388,365,363,341,343,387

  • طول رول کاربن فکس ۷۰ متر
KX-FA83E

تونر KX-FA83E قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

 

KX-FL 652,542,612,511,512,613

  • تونر قابل شارژ می باشد
KX-FA84E

یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FA84E  قابل استفاده برای مدلهای :

 

KX-FL 652,542,612,511,512,613

  • درام فکس قابل تعویض می باشد.
KX-FAD93

یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FAD93E  قابل استفاده برای مدلهای :

 

KX-MB 262,772,238,778,228,258,788

  • درام قابل تعویض می باشد
KX-FAT92E

تونر KX-FAT92E قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

 

KX-MB 262,772,238,778,228,258,788

 

  • تونر قابل شارژ می باشد.
تونر KX-FA85

تونر KX-FA85  قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

 

KX-FL 802-882-852

  • تونر فکس قابل شارژ می باشد.
تونر فکس پاناسونیک KX-FAT411

تونر KX-FAT411 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

 

KX-MB 2000,2010,2025,2030,2061,2062,2085,2090,2001,2011,1900

  • تونر فابریک قابلیت چاپ ۲۰۰۰ برگ (۸ درصد سیاهی چاپ)
  • تونر قابل شارژ می باشد
تونر کارتریج پاناسونیک KX-FAT431

تونر کارتریج فکس پاناسونیک KX-FAT431 E  قابل استفاده برای مدلهای :

 

KX-MB ۲۲۳۵-۲۲۷۵-۲۵۴۵

 

  • تونر کارتریج فابریک قابلیت چاپ ۶۰۰۰ برگ
  • قابلیت شارژ کارتریج در صورت سالم بودن چیپ
کارتریج درام پاناسونیک KX-FAD412

یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FAD412 E  قابل استفاده برای مدلهای :

 

KX-MB 2000,2010,2025,2030,2061,2062,2085,2090,2001,2011,1900

 

  • کارتریج درام فابریک قابلیت چاپ ۶۰۰۰ برگ
  • کارتریج درام فکس قابل تعویض می باشد.