به دلتا تلفن خوش آمدید

نمایش همه 5 نتیجه ها

کابل مخابراتی ۲ زوجی

یکی از معروفترین و محبوبترین کابلهای شبکه که در مخابرات هم کاربرد زیادی دارد کابل های زوج به هم تابیده است . زوج به هم تابیده (به انگلیسی: Twisted pair)، فرمی از سیم‌کشی است که در …

کابل مخابراتی ۴ زوج

یکی از معروفترین و محبوبترین کابلهای شبکه که در مخابرات هم کاربرد زیادی دارد کابل های زوج به هم تابیده است . زوج به هم تابیده (به انگلیسی: Twisted pair)، فرمی از سیم‌کشی است که در …

کابل مخابراتی ۶زوج

یکی از معروفترین و محبوبترین کابلهای شبکه که در مخابرات هم کاربرد زیادی دارد کابل های زوج به هم تابیده است . زوج به هم تابیده (به انگلیسی: Twisted pair)، فرمی از سیم‌کشی است که در …