به دلتا تلفن خوش آمدید

نمایش 1–12 از 32 نتیجه ها

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5110

کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ S برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5110

امکان فراهم ساختن ۶۳ ریسورس برای دستگاه

این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5111

کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ M برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5111

امکان فراهم ساختن ۱۲۷ ریسورس برای دستگاه

این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-NS5112

کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک تایپ L برای دستگاه سانترال KX-NS500 مدل KX-NS5112

امکان فراهم ساختن ۲۵۴ ریسورس برای دستگاه

این کارت میتواند ریسورس مورد نیاز برای تماس IP (ویپ)،کنفرانس،تلفن گویا و صندوق صوتی را فراهم کند.

این کارت برای پیاده کردن هر گونه راه حل VOIP برای دستگاه NS500 مورد نیاز است.

با اضافه کردن این کارت به دستگاه،تعداد کانال های هم زمانی تلفن گویا با توجه به ریسورس های آزاد کارت DSP تا ۶۴ کانال افزایش مییابد.

جدول مربوط مصرف ریسورس دستگاه سانترال KX-NS500 را میتوانید در همین صفحه قسمت گالری عکس پیدا کنید.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0110

کارت سانترال DSP یا VOIP پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0110

قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۱۶ کانال

دارای ظرفیت ۸ داخلی IP و ۴ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

کارت VOIP سانترال پاناسونیک KX-TDE0111

کارت سانترال DSP یا voip پاناسونیک برای دستگاه سانترال سری TDE مدل KX-TDE0111

قابل استفاده به عنوان کارت VOIP  ۶۴ کانال

دارای ظرفیت ۳۲ داخلی IP و ۱۶ کانال  GATEWAY-TRUNK اولیه روی کارت

این کارت به منظور راه اندازی داخلی IP و همچنین ارتباط بین دو دستگاه از طریق شبکه روی دستگاه های KX-TDE100/200/600 مورد استفاده قرار میگیرد.

کارت پاور سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0103

کارت پاور سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0103

  • قابل استفاده به عنوان منبع تغذیه و پاور دستگاه های سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA/TDE200-600-620

 

کارت پاور سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0104

کارت پاور سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0104

  • قابل استفاده به عنوان منبع تغذیه و پاور دستگاه های سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA/TDE100

 

کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0191

کارت تلفن گویا یا کارت دیزا دستگاه سانترال مدل KX-TDA0191 – ۴ CH DISA

  • امکان پاسخگویی همزمان به چهار خط شهری به ازای هر کارت
  • قابلیت استفاده در دستگاه های سانترال TDA/TDE100-200-600-620
  • نصب بر روی کارت آپشن مربوطه (KX-TDA0190)
  • قابلیت برنامه ریزی دیزا به شکل چند مرحله ای
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0192

کارت تلفن گویا یا کارت دیزا دستگاه سانترال مدل KX-TDA0192 – ۲ CH DISA

  • امکان پاسخگویی همزمان به دو خط شهری به ازای هر کارت
  • قابلیت استفاده در دستگاه های سانترال TDA/TDE100-200-600-620
  • نصب بر روی کارت آپشن مربوطه (KX-TDA0190)
  • امکان صندوق پستی همزمان ۲ کانال
  • قابلیت برنامه ریزی دیزا به شکل چند مرحله ای

 

کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5134

کارت حافظه،مموری سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5134 – کارت SD card

  • این کارت به منظور راه اندازی امکانات صندوق صوتی (ضبط مکالمات-صف انتظار-صندوق صوتی) برای دستگاه هایKX-NS500/700/300 مورد نیاز است.
  • ظرفیت ۴۰ ساعت ضبط مکالمات،صف انتظار،صندوق صوتی
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5135

کارت حافظه،مموری سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5135 – کارت SD card

  • این کارت به منظور راه اندازی امکانات صندوق صوتی (ضبط مکالمات-صف انتظار-صندوق صوتی) برای دستگاه هایKX-NS500/700/300 مورد نیاز است.
  • ظرفیت ۲۰۰ ساعت ضبط مکالمات،صف انتظار،صندوق صوتی
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5136

کارت حافظه،مموری سانترال پاناسونیک مدل KX-NS5136 – کارت SD card

  • این کارت به منظور راه اندازی امکانات صندوق صوتی (ضبط مکالمات-صف انتظار-صندوق صوتی) برای دستگاه هایKX-NS500/700/300 مورد نیاز است.
  • ظرفیت ۴۰۰ ساعت ضبط مکالمات،صف انتظار،صندوق صوتی